วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บรรณานุกรม

จัดทำโดย
นางสาว ฉัฏฐสุดา สันติสุข ม.4/3 เลขที่ 59
นางสาว อนัญญา แพทยานนท์ ม.4/3 เลขที่ 61

http://www.learners.in.th/blogs/posts/95290
http://www.rayongwit.ac.th/graphicweb/page/unit1-1.html
http://www.rayongwit.ac.th/graphicweb/page/unit1-2.html
http://theneous.exteen.com/20111108/entry-1
http://www.kroobannok.com/72
http://internet402.exteen.com/20111031/entry-2
http://gpd-work.blogspot.com/2011/10/blog-post_6426.html
http://advertising.clickingme.com/index.php/2009-11-17-17-31-26/25-2009-11-23-13-37-33
http://por2228.exteen.com/20111026/entry-6
http://www.learners.in.th/blogs/posts/210116
http://navigatorgraphic2d.blogspot.com/2011/11/rgb-3-pixel-picture-element-2-raster.html
http://group12lovely.blogspot.com/2011/10/blog-post_2810.html
http://cptd.chandra.ac.th/sygraphic/content/type.html
http://www.kroobannok.com/58
http://por2228.exteen.com/20111026/entry-9

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น